Dovoz pitné vody

Dovoz pitné vody v případě nutnosti zajištění náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebo pro komerční využití. Cena je stanovena aktuálním ceníkem VAS, a. s.    

Kontakty na provozní střediska:

Zajištění dodávky pitné vody autocisternou  (kapacita vozidla 8 m3):

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč, Kubišova 1172,      674 11 Třebíč

Kontakt:

Jindřich BAZALA

tel.: 568 899 139, 603 735 169

fax: 568 899 165

e-mail: bazala@vastr_cz

Zajištění dodávky pitné vody autocisternou(kapacita vozidla 5 m3):

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., provoz Moravské Budějovice, Fibichova 1271, 676 02 Moravské Budějovice

Kontakt:

Vladimír VÍCH

tel.: 568 420 084, 732 919 366

e-mail: mbud@vastr_cz

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky