DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VŠEM ODBĚRATELŮM

Opět Vás informujeme o výskytu falešného odečítače  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč upozorňuje své zákazníky, že dnešního dne byl v Třebíči opět zaznamenán pokus o falešný odečet vodoměru s žádostí o platbu za vodné a stočné.

ŽÁDÁME VÁS O OBEZŘETNOST!

V případě jakéhokoliv podezření požadujte předložení služebního průkazu, kterými jsou všichni naši zaměstnanci vstupující do Vašich provozoven a domácností vybaveni. Průkaz je opatřen i fotografií zaměstnance. Odečty vodoměrů se provádějí prostřednictvím odečítacích strojků, naši zaměstnanci nemají žádnou hotovost, tudíž nejsou oprávněni tuto požadovat od našich zákazníků.    

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky