Hlášení poruch

Pokud potřebujete nahlásit poruchu v divizi Třebíč, použijte následující telefonní čísla. Na dispečinku je nepřetržitá služba 24 hodin denně.  

Stálá služba (dispečink)

město telefon email
Třebíč 568 846 253 dispecink@vastr_cz

Další Kontakty na divizi.

Veškeré poruchy a závady na vodovodech a kanalizacích hlaste na vodárenský dispečink !

Image

Vodárenský dispečink

Vodárenský dispečink divize Třebíč se nachází ve 2. patře správní budovy "B" VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč. Jako základní činnost provádí monitorování a řízení všech významných vodárenských objektů ve správě divize (úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod atd.)

Kromě řízení vodárenských objektů dispečink dále zajišťuje:

  • Opravy poruch a havárií
  • Náhradní zásobování pitnou vodou
  • Kontakt s pohotovostní službou
  • Základní informace o provozovaných sítích (přístup na systém GIS)
  • Veškerý kontakt se zákazníky v mimopracovní době


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Vodárenský dispečink
Kubišova 1172
674 11 T ř e b í č 
Tel.: 568 846 253, 603 804 288
E-mail: dispecink@vastr_cz 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky