Hydrogeologický průzkum heraltického prameniště úspěšně ukončen

Díky součinnosti VaK Svazku obcí se sídlem v Třebíči, divizi Třebíč VAS, a.s., firmy Geomin Jihlava a za podpory Ministerstva životního prostředí ČR byl úspěšně ukončen hydrogeologický průzkum heraltického prameniště. Navázal na historický průzkum této významné lokality a moderními metodami zjišťoval možnost získávat více vody z pramenišť stávajících nebo objevit zdroje nové. Podařilo se tak lokalizovat a vybudovat dva nové vrty, které by dle výsledku čerpacích zkoušek mohly posílit vydatnost tohoto kvalitního zdroje až o 150 tisíc m3 za rok. V současné době usiluje vlastník vodovodu o získání finančních prostředků na technologické vystrojení a připojení těchto nových vrtů ke zdroji stávajícímu 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky