INFORMACE NAŠIM ODBĚRATELŮM

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč řešila v poslední době zvýšené množství poruch na přivodních řadech i rozvodných sítích. V souvislosti s tím, zejména po náhlých změnách tlakových a průtokových poměrů, se v některých místech může objevit krátkodobé zvýšení zákalu vody. Prosíme naše odběratele, aby o těchto případech informovali vodárenský dispečink divize (tel. čísla: 568 846 253 nebo 603 804 288). Naši zaměstnanci následně provedou všechna potřebná opatření, např. odkalení vodovodní sítě. Děkujeme za pochopení  Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky