Informace pro spotřebitele

Dne 1. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zák. č. 378/2015 Sb.). Touto změnou je spotřebiteli umožněno řešit s poskytovatelem služeb reklamační spory nově i mimosoudní cestou.  

Spotřebitel, kterým se rozumí fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti, který není spokojen s vyřešením reklamace, má možnost požádat Českou obchodní inspekci (ČOI) o řešení sporu mimosoudní cestou.

Spotřebitel může tento návrh podat u České obchodní inspekce nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele služeb poprvé.

Podrobnější informace týkající se nově upravených pravidel o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze získat na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky