K odhalování černých odběrů vody pomůže speciální kamera

Třebíčská divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. zakoupila speciální kameru  

Třebíčská divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. zakoupila speiální kameru, která dokáže odhalit nelegální odběry pitné vody. Tato prutová kamera bude sloužit ke kontrole technického stavu vodovodních řadů a přípojek a současně bude i významným pomocníkem v oblasti odhalování černých odběrů vody. Provozovatel vodovodů a kanalizací se v současné době zaměřuje na aktivní vyhledávání černých odběrů vody a neoprávněného vypouštění odpadních vod. K nákupu techniky a zřízení speciálního týmu přinutily provozovatele stále častěji se vyskytující černé odběry a skutečnost, že spotřebu vody nelegálními odběrateli zaplatí v konečné fázi ostatní slušně se chovající odběratelé. Náklady na výrobu a distribuci nelegálně odebrané vody jsou totiž součástí ceny pro vodné a stočné. Odhaleného černého odběratele čeká nejen náhrada škody vzniklá provozovateli vodovodu a kanalizace, ale i přestupkové řízení s pokutou až 100 tis. Kč.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky