Konference k ukončení významného projektu

Dne 26. listopadu 2009 se v Třebíči konala slavnostní konference k ukončení projektu ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY. Tato velká vodohospodářská stavba v objemu téměř půl miliardy korun byla z 69% dotována EU, znamenala rekonstrukci Úpravny vody ve Štítarech, hlavních přivaděčů, objektů na nich a měla by přispět ke zlepšení kvality pitné vody v našem regionu. Slavnostního semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Státního fondu životního prostředí, kraje Vysočina, zástupci investora (VaK svazek obcí se sídlem v Třebíči), provozovatele (VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) i všech dodavatelů stavby.  

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky