Mimořádná nabídka exkurzí na vybraných vodárenských zařízeních

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč, nabízí nejen v rámci Světového dne vody (22. březen) možnost exkurzí na vybraných vodárenských objektech a zařízeních divize - vodárenský dispečink s možností promítání tématických filmů, vodárenský areál Heraltice, Úpravnu vody ve Štítarech nebo ČOV   v Třebíči. Termíny exkurzí je možno dohodnout na telefonních číslech: 568 899 147, 568 899 116, 568 899 118. 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky