MODEL ÚPRAVNY VODY

Funkční model úpravny vody na divizi Třebíč  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize TŘEBÍČ nabízí možnost shlédnout funkční model úpravny vody.

Model ukáže zájemcům, jak funguje typická úpravna podzemní vody a co vše se musí s vodou stát, než ze zdroje doteče ke spotřebiteli. Z kapacitních důvodů není možné provádět jednotlivé zájemce, ale pouze skupiny s minimálně deseti osobami. Prohlídka je vhodná zejména pro školní mládež a její součástí je krátký film „Cesta vody“. Exkurzi je možno dohodnout na mobilním telefonním čísle 737 339 628, pan Radek Čejka.

  

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky