Nabídka exkurzí u příležitosti vodárenských výročí

V roce 2013 nastanou dvě významná výročí v historii třebíčského vodárenství.  

V roce 2013 nastanou dvě významná výročí v historii třebíčského vodárenství. Nejprve v červnu 125. výročí prvního třebíčského vodovodu, který přivedl vodu ze soustavy vodovodních rybníků do kašen na náměstí a dalších míst v tehdejším centru města.   V prosinci pak 20. výročí vzniku třebíčské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. jako pokračovatele a právního nástupce státního podniku JmVaK. U příležitosti těchto výročí se připravuje několik akcí pro veřejnost, např. přednáška v Městské knihovně, odborný mezinárodní seminář v Třebíči Borovině nebo krátkodobé zpřístupnění unikátní vyhlídky z vodojemu Kostelíček v Třebíči. O všech těchto akcích budeme včas informovat na webových stránkách i v regionálním tisku.

Současně upozorňujeme na stálou možnost exkurzí pro všechny skupiny zájemců na zajímavých místech divize:

  • Vodárenský areál Heraltice (kontakt na tel. 605 111 974, pí Kotrbová)
  • Vodárenský dispečink Třebíč (kontakt na tel. 568 899 147, 568 846 253, p. Hons)
  • Čistírna odpadních vod Třebíč (kontakt na tel. 732 546 157, Ing. Palát)
  • Úpravna vody Štítary (kontakt na tel. 737 204 357, p. Šigut)
  • Exkurze jsou bezplatné, dopravu na místo si zajišťuje zájemce o exkurzi
  • Další informace na sekretariátu divize (568 899 111, 568 899 115, pí Hudková, sekretariat@vastr_cz)

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky