Nabídka služeb nového fekálního vozu divize Třebíč

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč nabízí služby fekálního vozu, zejména vyvážení jímek a septiků. V případě potřeby kontaktujte pana Františka VALÍKA, vedoucího Čistírny odpadních vod v Moravských Budějovicích na telefonních číslech: 568 408 221, 568 408 222, 734 522 047. Více informací v sekci Vývoz jímky/septiku

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky