O divizi

Profil divize Třebíč

IMGP2786_2.JPG

Po privatizaci podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace v r. 1993 se stala divize Třebíč jednou ze 6 provozních divizí VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. se sídlem v Brně.
Hlavním předmětem činnosti je výroba a nepřetržitá dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a likvidace kalů .

Divize Třebíč poskytuje své služby na území okresu Třebíč a Znojmo majitelům veškerých zařízení vodovodů a kanalizací, která jsou ve vlastnictví nebo pronájmu svazků měst a obcí.

Svazek "Vodovody a kanalizace" se sídlem v Třebíči, který patří k největším na území působnosti VAS, a. s. sdružuje 143 obcí a svazek "Zásobování vodou" se sídlem v Okříškách 4 obce, které jsou napojeny na skupinový vodovod Okříšky - Hvězdoňovice.

Nejvýznamnějšími povrchovými zdroji je přehradní nádrž Vranov a vodárenská nádrž Mostiště. Vodovodní přivaděč od úpravny vody Mostiště byl vybudován v polovině šedesátých let a v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny v Dukovanech koncem let sedmdesátých bylo přikročeno k budování oblastního vodovodu Vranov - Dukovany - Třebíč a úpravny vody Štítary, která zahájila svoji činnost v r. 1982. Oblastní vodovod zásobuje kromě Třebíče a Dukovan, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnici, Náměšť nad Oslavou a většinu obcí v jeho blízkosti.

Velice kvalitní podzemní voda (v průměru 7 mg/l dusičnanů) je přiváděna do Třebíče z heraltického prameniště.

Největší provozovanou čistírnou odpadních vod je ČOV v Třebíči, na které byla v roce 2002 dokončena rekonstrukce a intenzifikace.

Divize Třebíč zaměstnávala v roce 2015 v průměru 174 zaměstnanců.

Provozně - administrativní zázemí divize je v Třebíči, Kubišova 1172, kde sídlí i provozy vodovodů a kanalizací Třebíč město a Třebíč venkov, centrální vodohospodářské laboratoře a vodárenský dispečink.

Provozování vodovodů a kanalizací je dále zajišťováno prostřednictvím dalších provozních středisek:

  • Provoz vodovodů a kanalizací JemnicemapkaTR.gif
  • Provoz vodovodů a kanalizací Moravské Budějovice
  • Provoz vodovodů a kanalizací Hrotovice a Moravský Krumlov
  • Provoz vodovodu Štítary
  • Provoz vodovodů a kanalizací Náměšť nad Oslavou
Základní ukazatele zásobované oblasti v roce 2015
Počet zásobovaných obyvatel  100 351
Počet provozovaných obcí 143
Délka vodovodní sítě  1069 km
Délka kanalizační sítě  504 km
Počet úpraven vod 
Počet ČOV  42

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky