Odborný seminář pro nesvazkové obce

Divize Třebíč uspořádala dne 23. 9. 2014 odborný seminář  

Divize Třebíč uspořádala dne 23. 9. 2014 odborný seminář pro obce, které nejsou členy žádného z provozovaných svazků obcí. Hlavním tématem byla novela zákona 274/2001 Sb., aktuální zkušenosti po novelizaci naší hlavní zákonné normy, zejména v oblasti majetkové a provozní evidence, plánu financování obnovy i plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Pozvání přijali zástupci osmi obci, se kterými byla aktuální vodárenská problematika podrobně projednána.

Divize nabízí odbornou pomoc i další obcím a subjektům, pro jednotlivé okruhy problematiky lze využít následující kontaktní osoby:

  • PRVKUK: Ing. Helena Čachotská – cachotska@vastr_cz, tel.: 568 899 126

  • MAPE: Mgr. Lenka Smejkalová – smejkalova@vastr_cz, tel: 568 899 123

  • PFO: Ing. Petra Vašalovská – vasalovska@vastr_cz, tel: 568 899 162

     Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky