Odstranění poruch a havárií

Vodárenský dispečink

Vodárenský dispečink divize Třebíč se nachází ve 2. patře správní budovy "B" VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Třebíč. Jako základní činnost provádí monitorování a řízení všech významných vodárenských objektů v správě divize (úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod atd.)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Vodárenský dispečink
Kubišova 1172
674 11 T ř e b í č 

tel.: 568 846 253, 603 804 288
fax: 568 846 253
e-mail: dispecink@vastr_cz

 

Vyhledávací služba, pátrači:

Radek Klika

tel.: 568 899 167, 603 754 147

e-mail: klika@vastr_cz

Radek Veselý

tel.: 568 899 167, 737 221 653

e-mail: vesely@vastr_cz

 

Kromě řízení vodárenských objektů dispečink dále zajišťuje:

  • Opravy poruch a havárií
  • Náhradní zásobování pitnou vodou
  • Kontakt s pohotovostní službou
  • Základní informace o provozovaných sítích (přístup na systém GIS)
  • Veškerý kontakt se zákazníky v mimopracovní době

 

Image 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky