On-line panorama Třebíče z vodojemu Kostelíček

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč zprovoznila na vodojemu Kostelíček webkameru, která poskytuje pohled nejen na historické objekty města Třebíče.  

Odkaz naleznete na záložce divize Třebíč nebo přímo na http://www.vodarenska.cz/webkamera.html.

Objekt vodojemu umožňuje nejen atraktivní pohled na město a všechny jeho památky, ale také krátké nahlédnutí do historie i současnosti třebíčského vodárenství formou audiovizuální projekce. Exkurze na vodojemu Kostelíček v roce 2016.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky