Pozor na falešné "odečítače" vodoměrů

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč získala informaci o výskytu falešných "odečítačů"  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč (dále jen VAS) získala informaci o výskytu falešných "odečítačů" vodoměrů na území města Třebíče. Jedná se o osoby, které se, kromě odečtu vodoměrů, snaží pod různými záminkami vniknout do bytových prostor našich zákazníků (zaznamenán byl případ potřeby rozměnit hotovost při výplatě přeplatku vodného a stočného).

Praxe VAS je taková, že přeplatky vodného a stočného jsou vypláceny prostřednictvím poštovních poukázek, převodem na účty apod. Zaměstnanci, kteří provádějí odečty vodoměrů, nejsou vybaveni žádnou hotovostí.

Doporučujeme našim odběratelům po konkrétním odečítači vyžadovat identifikační průkaz zaměstnance s fotografií, kterým jsou bez výjimky vybaveni. V případě pochybnosti, zda je konkrétní osoba zaměstnancem VAS, je možné si tuto informaci ověřit na centrálním dispečinku divize Třebíč, na telefonních číslech:         568 846 253, 603 804 288.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky