Přezkoušení vodoměru

Zákazník má právo uplatnit vůči provozovateli reklamaci má-li pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení.  

Žádost o přezkoušení vodoměru viz. sekce Dokumenty ke stažení
viz Zákon č. 274/2001 Sb. § 17 odst. 3, 4 a 5

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky