OZNÁMENÍ O PRODEJI CHLORNANU SODNÉHO

V souvislosti se změnou zákona č. 324/2016 o biocidních látkách dochází ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč, ke změně organizace prodeje chlornanu sodného. Chlornan sodný bude prodáván pouze v originálním balení od výrobce v následujících objemech:

Kanystr 5 litrů (nevratný obal)
Kanystr 10 litrů (nevratný obal)
Kanystr 30 litrů (vratný obal)
Kanystr 50 litrů (vratný obal)

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky