Reklamace

Zákazník má právo uplatnit vůči provozovateli reklamaci týkající se:

a) vyúčtování:

  • na nesprávně zúčtované zálohy
  • jakoukoliv vadu účtu, která brání jeho včasné úhradě
  • na nesprávné informace o odběrateli (IČO, DIČ, č.p….)

viz. Reklamační řád

formulář reklamace

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky