Slavnostní ukončení stavby ČOV Hrotovice

Dne 1. 9. 2011 byla slavnostně otevřena nová ČOV v Hrotovicích.  

Dne 1. 9. 2011 byla slavnostně otevřena nová ČOV v Hrotovicích. Garanty slavnostního ukončení stavby "HROTOVICE - KANALIZACE I. A INTENZIFIKACE ČOV" byly společnosti VODOVODY A KANALIZACE dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. Celá akce byla zahájena v 15:00 hod. na ČOV Hrotovice. Po prohlídce nové ČOV program pokračoval v hotelu "V-STAV" v Hrotovicích.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky