Ukončení projektu "ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JZ MORAVY"

Projekt „ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JZ MORAVY“ (pracovně „PITNÁ VODA“) pomalu končí. Největší investiční akce třebíčského vodárenství, představující rekonstrukci štítarské úpravny vody, důležitých úseků přivaděčů a většiny hlavních objektů (vodojemů a čerpacích stanic), v hodnotě přes půl miliardy korun, je z 69 % dotována EU. Stavební práce byly zahájeny v roce 2007, investorem je Svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč. Všechny stavby této akce probíhaly za provozu a přinesly tak mnoho nelehkých momentů provozovateli vodovodu i odběratelům. Nyní jsou však jednotlivé objekty postupně uváděny do provozu, měly by přispět ke zlepšení kvality pitné vody a naplnit tak název a motto tohoto projektu.

 

Informační leták projektu

 

Podrobné informace o projektu viz informační leták:

Popis projektu
Mapa projektu

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky