USPOŘÁDALI JSME SEMINÁŘ PRO STAROSTY

Seminář pro starosty obcí sdružených ve Svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Třebíč uspořádala dne           19. března 2015 seminář pro starosty obcí sdružených ve svazku VODOVODY            A KANALIZACE se sídlem v Třebíči. Cílem semináře bylo seznámit zejména nové starosty obcí se zákonnými povinnostmi vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury, dále pak se základními rolemi a vztahy VAS a svazků. Pozvání na seminář přijalo čtyřicet starostů. Obsah semináře se setkal s velkým zájmem a je pravděpodobné, že bude následovat pokračování, ať již ve formě dalšího semináře na zvolené téma nebo formou exkurze na svazkové objekty.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky