Vedení majetkové a provozní evidence

Dle § 5 Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je povinen vlastník vodovodu a kanalizace na své náklady zajistit průběžné vedení majetkové a provozní evidence svých vodovodů a kanalizací. Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence je vlastník vodovodu a kanalizace povinen bezplatně předávat příslušným vodoprávním úřadům a to každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Kubišova 1172
674 11 T ř e b í č 

Kontakt na zpracovatele:

Mgr. Lenka Smejkalová
tel.: 568 899 123
fax: 568 899 165
e-mail: smejkalova@vastr_cz

 

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky