Vyhledání podzemních sítí a poruch

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Vodárenský dispečink
Kubišova 1172
674 11 T ř e b í č 

tel.: 568 846 253, 603 804 288
e-mail: dispecink@vastr_cz

 

Vyhledávací služba, pátrači:

Radek Klika

tel.: 568 899 167, 603 754 147

e-mail: klika@vastr_cz


Radek Veselý

tel.: 568 899 167, 737 221 653

e-mail: vesely@vastr_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky