Vývoz jímky/septiku

Před likvidací odpadních vod je třeba zajistit:

  • rozbor kvality odpadní vody u akreditované laboratoře odpadních vod, tel.: 568 899 143
  • uzavřít smlouvu s VAS, a. s. na likvidaci odpadní vody na ČOV
  • jako podklad pro uzavření smlouvy předat VAS, a. s. výsledky rozboru odpadní vody, údaje o odběrateli, adresu odběrného místa, druh odpadní vody.

Pro uzavření výše uvedené smlouvy kontaktujte Ing. Danu Grygarovou, tel.: 568 899 127, e-mail: grygarova@vastr_cz.

Cena je stanovena aktuálním ceníkem VAS, a.s.


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., provoz Třebíč, Kubišova 1172  

a) v případě vlastní dopravy odpadní vody:

kontakt - pan Vít Chalupský, vedoucí ČOV Třebíč

tel.: 568 838 260, 568 838 262, 731 193 607

e-mail: covtr@vastr_cz, chalupsky@vastr_cz

b) v případě dopravy odpadní vody kanalizačním vozidlem VAS, a. s. WIEDEMANN o objemu 8 m3:

kontakt - pan Jindřich Bazala

tel.: 568 899 139, 603 735 169

e-mail: bazala@vastr_cz

c) v případě dopravy odpadní vody fekálním vozidlem VAS, a. s. MERCEDES o objemu 5 m3:

ČOV Moravské Budějovice, Jaroměřická 897

kontakt - pan Radek Petříček, vedoucí ČOV Moravské Budějovice

tel.: 568 408 221, 568 408 222

e-mail: covmb@vastr_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky