Základní údaje

Základní údaje společnosti
Obchodní jméno: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Datum vzniku: 1. 12. 1993
Základní jmění : 221 858 000 Kč
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení : 15 304-621/0100
Hlavní předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1181.
Základní údaje organizační jednotky
Název organizační jednotky: divize Třebíč
Právní forma: organizační složka společnosti (nezapsaná v obchodním rejstříku)
Adresa pro zasílání písemností: Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Datum vzniku: 1. 12. 1993
Bankovní spojení : 1401-711/0100
Hlavní předmět podnikání: výroba a dodávka pitné vody,
odvádění a čištění odpadních vod, likvidace kalů
Vedení divize Třebíč
Ředitel divize (ŘD) Ing. Jaroslav Hedbávný
Obchodně ekonomická náměstkyně ŘD (OEN) Ing. Věra Šedová
Výrobně technický náměstek ŘD (VTN) Jan Urbánek
Vedoucí technického útvaru (VTÚ) Ing. Jarmila Kašková
Vedoucí útvaru ředitele divize (VÚŘD) Ing. Drahomíra Fortelná

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky