Změna dlouhodobého úhrnu srážek

Změna dlouhodobého úhrnu srážek - nové výpočty množství odváděných srážkových vod  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč obdržela dne 3. 11. 2011 od Českého hydrometeorologického ústavu (pobočka Brno) nový dlouhodobý průměrný úhrn srážek za období 1981 - 2010 pro oblast divize Třebíč, a to o hodnotě 564 mm za rok.

K aktualizaci hodnoty úhrnu srážek dochází vždy po deseti letech za předchozí třicetileté období, tzn. nahrazuje předchozí období 1971 - 2000, kde dlouhodobý průměrný úhrn srážek činil 534 mm. Na základě změny údaje dlouhodobého úhrnu srážek byly provedeny nové výpočty množství odváděných srážkových vod pro následnou fakturaci stočného v souladu s uzavřenými smlouvami s odběrateli. Uvedená změna je platná od 1. 1. 2012.

Informační dopis se změnou výpočtu a zařazení do oblasti bude zaslán všem odběratelům v průběhu ledna 2012 společně s fakturou za prosinec 2011.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky