Změna výše zálohy, přeplatky

  • úprava zálohových plateb by měla vycházet ze skutečné spotřeby vody, případně vypouštění odpadních vod, viz Výměr MF č. 01/2001 část II.


Změnit výši záloh a zjistit přeplatky můžete:

1. Osobně

v sídle divize Třebíč a na jednotlivých provozních střediscích viz. Kontakty 

2. Telefonicky

Na obchodním oddělení divize Třebíč na tel. č. (00420) 568 899 141

3. Písemně

Zasláním na adresu sídla divize Třebíč:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172
674 11 Třebíč

4. Pomocí Portálu zákaznického systému

Podrobnosti naleznete v sekci PORTÁL ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMU.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky