Způsoby platby

Platby lze provádět:

1. V hotovosti

v sídle divize Třebíč a na jednotlivých provozních střediscích viz. Kontakty

2. Převodem na účet

č.ú.: 1401711/0100, KB Třebíč

č.ú.: 150624409/0300, ČSOB Třebíč
v.s.: číslo faktury nebo u záloh přidělený variabilní symbol od dodavatele.

3. Složenkou

Je zasílána spolu s fakturou.

4. SIPO

Služba České pošty s názvem soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (ve zkratce SIPO).

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky