Aktuality

Cena vodného a stočného od 1.1.2018

 

Informace pro spotřebitele

Dne 1. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zák. č. 378/2015 Sb.). Touto změnou je spotřebiteli umožněno řešit s poskytovatelem služeb reklamační spory nově i mimosoudní cestou.  

 

Varování před falešnými odečítači vodoměrů

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize  Žďár nad Sázavou varuje odběratele pitné vody před pohybem podvodníků, kteří se v těchto dnech objevili na několika místech Žďáru nad Sázavou a vydávají se za odečítače vodoměrů. Naše paní odečítačka je schopná prokázat se v případě návštěvy domácností a provozoven průkazem naší společnosti.  Její totožnost si případně můžete telefonicky ověřit na našem zákaznickém oddělení:  tel. č. 566 651 151 nebo 725 779 446.  

 

Pitná voda na Žďársku i Třebíčsku bude kvalitnější

Mostiště – Mnohem kvalitnější voda poteče z kohoutků pro více jak 80 tisíc obyvatel na Žďársku a Třebíčsku. V současné době byla totiž ukončena rozsáhla rekonstrukce úpravny vody v Mostištích u Velkého Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou, díky níž bude voda z tamní přehrady čištěna na základě nejmodernějších technologií, které se pro úpravu vody používají.  

 

Ceny vodného a stočného v roce 2018, vyúčtování roku 2017

 

Souhlas s elektronickou fakturací

Dovolujeme si požádat zákazníky o udělení souhlasu se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou na zákazníkem určenou elektronickou adresu. Elektronicky zaslané faktury splňují veškeré náležitosti podle platných právních předpisů České republiky.  

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky