Ceny vodného a stočného v roce 2018, vyúčtování roku 2017

 

Cena vodného a stočného v roce 2018

Svazek obcí

celkem

vodné

stočné

vč. DPH

15 %

bez DPH

vč. DPH

15 %

bez DPH

vč. DPH

15 %

bez DPH

Žďársko 94,90 82,52 54,50 47,39 40,40 35,13
Bohdalov 68,00 59,13 27,00 23,48 41,00 35,65
             
Radňovice 30,50 26,52 30,50 26,52 - -

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1000 litrů).

 

Pro rok 2018 byla schválena změna ceny vodného a stočného, kde vlastníkem infrastruktury je:

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko:

Kalkulace vodného a stočného pro rok 2018 - SVK Žďársko

Komentář k ceně vodného a stočného pro rok 2017.pdf

Vyúčtování ceny vodného a stočného 2017 - SVK Žďársko.pdf

 

Svaz vodovodů Bohdalov:
Kalkulace vodného 2018 - Svaz vodovodů Bohdalov.pdf

Vyúčtování ceny vodného 2017 - Svaz Bodalov.pdf

 

Městys Bohdalov:

Kalkulace stočného 2018 - Městys Bohdalov.pdf

vyúčtování ceny stočného 2017 - Městys Bohdalov.pdf


 

Obec Radňovice:

Kalkulace vodného 2018 - Obec Radňovice.pdf

Vyúčtování ceny vodného 2017 - Obec Radňovice.pdf

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky