Ceny vodného a stočného v roce 2017, vyúčtování roku 2015

 

Cena vodného a stočného v roce 2017

Svazek obcí

celkem

vodné

stočné

vč. DPH

15 %

bez DPH

vč. DPH

15 %

bez DPH

vč. DPH

15 %

bez DPH

Žďársko 94,90 82,52 54,50 47,39 40,40 35,13
Bohdalov 65,50 56,96 26,00 22,61 39,50 34,35
             
Radňovice 30,00 26,09 30,00 26,09 - -

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1000 litrů).

 

Pro rok 2017 byla schválena změna ceny vodného a stočného, kde vlastníkem infrastruktury je:

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko:


Kalkulace vodného a stočného pro rok 2017 - SVK Žďársko.pdf

Komentář k ceně vodného a stočného pro rok 2017.pdf

Vyúčtování ceny za rok 2016 - Svaz VaK Žďársko.pdf

Svaz vodovodů Bohdalov:


Kalkulace vodného pro rok 2017 - Svaz vodovodů Bohdalov.pdf

Vyúčtování ceny vodného za rok 2016 - Svaz Bohdalov.pdf

Městys Bohdalov:

Kalkulace stočného pro rok 2017 - Městys Bohdalov.pdf

Vyúčtování ceny stočného za rok 2016 - Městys Bohdalov.pdf

Obec Radňovice:

Kalkulace vodného pro rok 2017 - Obec Radňovice.pdf

Vyúčtování ceny vodného za rok 2016 - Obec Radňovice.pdf

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky