Cena vodného a stočného v roce 2017

Svazek obcí

celkem

vodné

stočné

vč. DPH

15 %

bez DPH

vč. DPH

15 %

bez DPH

vč. DPH

15 %

bez DPH

Žďársko 94,90 82,52 54,50 47,39 40,40 35,13
Bohdalov 65,50 56,96 26,00 22,61 39,50 34,35
Obec 
           
Radňovice 30,00 26,09 30,00 26,09 - -

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1000 litrů).

Ceny vodného a stočného 2017, vyúčtování roku 2016

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky