Čištění kanalizace

Speciální práce čistícím vozem HELLMERS

man.jpg

Představujeme Vám vozidlo MAN 33.434 DFALC 6x6 se speciální kombinovanou kanalizační nástavbou firmy HELLMERS. Vozidlo je vybaveno pětistupňovou recyklací s vysokotlakým proplachovacím zařízením (470 l/min) kombinovaným se sací nástavbou (1.600 m3/hod) a speciálními nástroji (hydrodynamický kořenořez a fréza). Celkový objem nádrže je 13.450 l.

VOZIDLEM LZE PROVÁDĚT:

  • čištění kanalizačních stok včetně průměrů větších než 1 m
  • odsávání písku a hustého kalu
  • odstranění ucpávek a kořenů prorostlých do kanalizace včetně odfrézování
  • proplachování kanalizace tlakovou vodou
  • čištění kanalizačních vpustí a kanalizačních šachet
  • zajištění likvidace kalů a písku na skládce

Cena   Ceník služeb 2018

Kontakt

Telefon : 566 618 768, 602 142 624 - p. Fila
Fax : 566 618 768 email: provoznm@vaszr_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky