Podmínky Kanalizačního řádu

Výtah z Kanalizačního řádu uvádějící obecné informace o maximální míře znečištění odváděných odpadních vod naleznete v sekci Informace obcím v odkazu Informace obcím dle § 36 zákona č.274/2001 Sb. v adresářích jednotlivých obcí v Příloze B (Příloha B - Informace o jakosti dodávané pitné vody a maximální míra znečištění odváděných odpadních vod, místo zveřejňování aktuálních informací).

odkaz: Informace předávané provozovatelem VaK dle § 36 zákona č.274/2001 Sb.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky