O divizi

Divize Žďár nad Sázavou je rozlohou největší z divizí VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.. Hlavním předmětem podnikání je výroba a nepřetržitá dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a likvidace kalů.  

Divize poskytuje služby převážně na území okresu Žďár nad Sázavou majitelům infrastrukturního majetku (vodovodů, kanalizací a ČOV) - Svazům vodovodů a kanalizací Žďársko a Bohdalov a na základě smluv poskytuje vybrané služby některým obcím, které nejsou členy těchto svazů. Celkem se jedná o 92 obcí (s místními částmi 157) z celkového počtu 174 obcí okresu. Vztah společnosti jako provozovatele vodovodů a kanalizací a svazků, jako vlastníků je založen na nájemních a provozních smlouvách. Jednotná cena vodného a stočného v jednotlivých svazcích vychází z principu solidarity obcí sdružených ve svazcích.

V současné době je na divizi zaměstnáno 176 zaměstnanců,
v přepočtených osobách 169. Z toho je 32 žen, počet TH pracovníků činí 52

Provozně - administrativní zázemí divize je ve Žďáře nad Sázavou na ulici Studentská 1133, kde je i provoz vodovodů Žďár nad Sázavou a  provoz elektro. Ve správní budově se nachází i vodohospodářské laboratoře Technické divize.

Další část provozních pracovníků sídlí na těchto detašovaných pracovištích :

  • provoz ČOV a kanalizací Žďár nad Sázavou
  • provoz vodovodů a kanalizací Nové Město na Moravě
  • provoz vodovodů a kanalizací Bystřice nad Pernštejnem
  • provoz vodovodů a kanalizací Velká Bíteš
  • provoz vodovodů Velké Meziříčí
  • provoz ČOV a kanalizace Velké Meziříčí
  • provoz úpravny vody Mostiště a Vír

Svazy vodovodů a kanalizací

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko sdružuje 80 obcí. Z těchto obcí divize provozuje vodovody v 79 (s místními částmi ve 140),  kanalizace ve 39 (s místními částmi ve 53),  a ČOV v 18 (s místními částmi v 19) obcích. Na vodovod je zde napojeno 
83 923 obyvatel při celkové délce sítě 887 km s 19 718 vodovodními přípojkami a 5 úpravnami vody. Na 397 km kanalizace je napojeno 69 270 obyvatel přes 13197 kanalizačních přípojek. Odpadní voda je čištěna na 19 ČOV.

Svaz vodovodů Bohdalov sdružuje 4 obce, kde divize provozuje vodovody. Na vodovod je zde napojeno 1 677 obyvatel při celkové délce sítě 25 km s 669 vodovodními přípojkami.

Kromě těchto uvedených obcí poskytuje divize komplexní či dílčí služby dalším 9 (s místními částmi 12)  obcím okresu Žďár nad Sázavou.

Vodní zdroje

Nejvýznamnějšími zdroji jsou vodárenské nádrže Vír a Mostiště. ÚV Vír má kapacitu 200 l/s a je z ní zásobován skupinový vodovod pro oblast Bystřicka a Dolní Rožínky a skupinový vodovod pro oblast Nového Města na Moravě. ÚV Mostiště má kapacitu 220 l/s a je z ní zásobován skupinový vodovod pro oblast Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Olší nad Osl. a Měřín, přivaděč do Třebíče a přivaděč do Žďáru nad Sázavou. V roce 1994 došlo k propojení těchto dvou vodohospodářských soustav Vír a Mostiště.

Základní ukazatele zásobované oblasti
Počet zásobovaných obyvatel  85 764
Délka vodovodní sítě  919 km
Počet vodovodních přípojek  20 679
Počet úpraven vod  5
Počet obyvatel na kanal. 70 217
Délka kanalizační sítě  411 km
Počet kanalizačních přípojek  13 626
Počet ČOV  20

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky