Paušální stanovení množství (pitná voda, odpadní voda)

Odběrná místa, kde doposud není osazen vodoměr, se měří spotřeba vody, případně vypouštění odpadních vod, dle směrných čísel ročních potřeb vody. Druhy-kategorie jsou vyjmenovány v příloze č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 zákona o vodovodech a kanalizacích. Cílem divize Žďár nad Sázavou je zminimalizovat počet odběrných míst měřených výše uvedeným způsobem.   

Pro názornost je možné uvést příklad:

Kategorie 3.: na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku)   ....  35 m3/r

 pokud je odběrné místo měřeno vodoměrem, tak dle vývoje objemu vody fakturované domácnostem je spotřeba vody 76 l/ob./d, tj. 28 m3/r

úspora v peněžním vyjádření na 1 člena rodiny v případě vodného i stočného 
je cca 550,- Kč za rok

Paušální karta - podklad pro stanovení množství dodané pitné vody a odvedené odpadní vody

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky