Podklady, vyjádření

Kancelář pro vydávání podkladů a vyjádření  se nachází v části Zákaznického oddělení v přízemí správní budovy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Žďár nad Sázavou.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou

Tel.: 566 651 146, 724 151 943
FAX: 566 651 195
E-mail: semrinec@vaszr_cz

Návštěvní doba /úřední hodiny/
Pondělí: 7:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Mimo návštěvní hodiny je možno dávat žádosti o vyjádření na sekretariát ředitele - dveře č. 18.

Služby zákazníkům

  • vodovodní a kanalizační přípojky
  • poskytování údajů o poloze a podmínkách ochrany vodovodních a kanalizačních sítí pro projektovou činnost a provedení stavby
  • vyjadřování ke stavbám, umístění staveb – z hlediska ochranných pásem vodovodu a kanalizace

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky