Reklamace

Zákazník má právo uplatnit vůči provozovateli reklamaci týkající se:
a) vyúčtování:

  • na nesprávně zúčtované zálohy
  • jakoukoliv vadu účtu, která brání jeho včasné úhradě
  • na nesprávné informace o odběrateli (IČO, DIČ, č.p….)

viz. Reklamační řád
Formulář reklamace

b) má-li pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení.

viz. Zákon č. 274/2001 Sb. § 17 odst. 3, 4 a 5

Žádost o přezkoušení vodoměru

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky