Souhlas s elektronickou fakturací

Dovolujeme si požádat zákazníky o udělení souhlasu se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou na zákazníkem určenou elektronickou adresu. Elektronicky zaslané faktury splňují veškeré náležitosti podle platných právních předpisů České republiky.  

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjádříte souhlas se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou. Zároveň již nebudete dostávat tištěné daňové doklady. V případě změny e-mailové  adresy je nás třeba neprodleně informovat o této skutečnosti.

 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky