Vodovodní/kanalizační přípojky

Postup vyřízení vodovodní/ kanalizační přípojky

1. Žadatel kontaktuje VAS, a. s. divizi Žďár nad Sázavou (dále jen VAS, a. s.):
 • osobní účastí v úřední den (po - 7:00 až 11:00, 12:00 až 15:00 hod, st - 7:00 až 11:00, 12:00 až 17:00 hod)
 • telefonicky (kontaktní telefon 566 651 146, 724 151 943)
 • e-mailem (kontaktní email – semrinec@vaszr_cz)
 • písemnou žádostí (kontaktní adresa – VAS, a. s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 ZR)

V žádosti bude uvedena identifikace žadatele a situace zájmového území.

→ předběžné vyjádření VAS, a. s. formou:

 • posouzení žádosti
 • stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace
 • poskytnutí podkladů pro projektovou dokumentaci

VAS, a. s. dále upozorňuje, že Podmínky pro vypracování projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek
 včetně všech souvisejících věcí pro :

Vodovodní přípojky

Kanalizační přípojky

jsou k dispozici ke stažení a rovněž jsou zaneseny i do územních plánů jednotlivých obcí - seznam obcí ve správě VAS a.s., divize ZR.

Veškeré požadavky jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, ČSN 75 5411 a 75 6101 a vnitřními předpisy VAS, a. s.

Informace o technických požadavcích na přípojky

 

2. Žadatel předloží projektovou dokumentaci VAS, a. s.

VAS, a. s. zkontroluje předloženou projektovou dokumentaci v souladu se svými požadavky:

 1. v případě předložení projektové dokumentace neodpovídající podmínkám VAS, a. s., VAS, a. s. projektovou dokumentaci žadateli vrací do doby než bude odpovídat podmínkám VAS, a. s..
 2. v případě předložení projektové dokumentace odpovídající podmínkám VAS, a. s. je bez připomínek, VAS, a. s. žadateli zasílá kladné vyjádření k napojení nemovitosti přípojkou (vodovodní, kanalizační) na zařízení ve správě VAS, a. s. (vodovodní a kanalizační řad) a stanovuje podmínky pro:
  • realizaci stavby – vodovodní, kanalizační přípojky
  • zahájení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod
  • zajištění nepřetržité dodávky pitné vody a nepřetržitého odvádění odpadních vod

Formuláře k uzavření smlouvy  s VAS, a. s. na dodávku pitné vody/ odvádění odpadních vod na dobu neurčitou.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky