Vyhledání podzemních sítí a poruch

Jednou z metod vyhledávání úniku vody z potrubí je používání akustické korelace. Principem akustické korelace je vyhledávání hluku, který působí porucha na potrubí mezi dvěma měrnými body a co možné nejpřesnější určení časové prodlevy mezi dvěma zvukovými signály. Tato časová prodleva vyjadřuje rozdíl vzdálenosti mezi každým z měrných míst a poruchou. Po zadání vzdálenosti mezi dvěma měrnými body a rychlosti šíření zvuku v potrubí počítač korelací vyhodnotí přesné místo zdroje šumu, tzn. místo úniku vody.

vyhledani_1.jpg

Naše firma používá korelátor firmy Dantec (Caltronic Leak Locator Type 10). Standardním vybavením je tiskárna protokolů se zobrazením šumu. Doplňujícím zařízením jsou dva hydrofony, které se používají při vyhledávání úniku vody na plastových potrubích, kde není možné zachytit šum stěnami potrubí, proto se zvuková data zachycují přímo z vody.

vyhledani_2.jpg

 

Technické údaje:

 • vzdálenost mezi vysílačem a kolerátorem max. 1 000 m,  min 3 m

 • max. délka měřeného úseku potrubí : 400 - 1.000 m - kovové potrubí,  200 - 400 m - cementové a plastové potrubí

 • přesnost měření : 0,1 - 0,5 m

 • automatické nebo manuální nastavování frekvenčních filtrů

K lokalizaci úniku vody z potrubí naše firma dále používá zařízení Phocus2 - inteligentní systém detekce úniků od firmy Primayer, dodaný firmou Radeton s.r.o. Systém je rovněž založen na akustickém snímání, umožňuje rychlé posouzení i rozsáhlých oblastí.

 

phocus2.jpg

phocus21.jpg

Celý systém sestává z několika sběračů Phocus2, které se osadí na hydrantech nebo ventilech. Sběrače zaznamenávají zvuk úniku v jednosekundových intervalech po stanovený čas v průběhu noci, kdy je okolní hluk nižší. Za použití korelační techniky je určeno místo úniku. Sběrače Phocus2 mohou být použity na jakýkoli materiál potrubí

Systém Phocus2 poskytuje mnoho výhod:

 • rychlá lokalizace úniku přes noc - bez potřeby přítomnosti zaměstnance

 • použitelný pro jednorázový průzkum nebo pernamentní instalaci

 • umožňuje rychlou kontrolu rozsáhlých oblastí

 • inteligence implementovaná do systému zajišťuje okamžitou lokalizaci úniku přímo v terénu

 • pokročilý PC software pro analýzu dat

 • flexibilní systém - může sestávat z libovolného počtu akustických sběračů

 • rychlá bezdrátová komunikace s vícero sběrači

Kontakt

Telefon : 566 651 159, 724 102 777
Fax : 566 651 195 E-mail: gis@vaszr_cz

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky