Základní údaje

Základní údaje společnosti
Obchodní jméno: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 01 Brno
Datum vzniku: 1. 12. 1993
Základní jmění : 221 858 000 Kč
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení : 15304621/0100
Hlavní předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1181.
Základní údaje organizační jednotky
Název organizační jednotky: divize Žďár nad Sázavou
Právní forma: organizační složka společnosti (nezapsaná v obchodním rejstříku)
Adresa pro zasílání písemností: Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Datum vzniku: 1. 12. 1993
Bankovní spojení : 1806751/0100
Hlavní předmět podnikání: výroba a dodávka pitné vody,
odvádění a čištění odpadních vod, likvidace kalů
Vedení divize Žďár nad Sázavou
Ředitel divize Ing. Karel Fuchs
Obchodně - ekonomický náměstek Ing. Jiří Bejbl
Výrobně - technický náměstek Ing. Miroslav Paleček
   
   

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky