Změna platebních údajů

  • nové spojovací číslo SIPO,
  • změna bankovního účtu, prostřednictvím kterého hradíte platby za odběr vody, případně za vypouštění odpadních vod,

Změnu platebních údajů můžete provést:

1. Osobně

v sídle divize Žďár nad Sázavou a na jednotlivých provozních střediscích viz. Kontakty

2. Telefonicky

Na obchodním oddělení divize Žďár nad Sázavou na tel. číslech:  566 651 145, 566 651 147, 566 651 144 

3. Písemně

Zasláním na adresu sídla divize Žďár nad Sázavou:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou

4. Pomocí Portálu zákaznického systému

Podrobnosti naleznete v sekci PORTÁL ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMU.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky