Změna výše zálohy, přeplatky

  • úprava zálohových plateb by měla vycházet ze skutečné spotřeby vody, případně vypouštění odpadních vod, viz Výměr MF č. 01/2001 část II.


Změnit výši záloh a zjistit přeplatky můžete:

1. Osobně

v sídle divize Žďár nad Sázavou a na jednotlivých provozních střediscích viz. Kontakty

2. Telefonicky

       Na obchodním oddělení divize Žďár nad Sázavou na tel. č. (00420) 566 651 145

3. Písemně

Zasláním na adresu sídla divize Žďár nad Sázavou:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133
591 21 Žďár nad Sázavou

4. Pomocí Portálu zákaznického systému

Podrobnosti naleznete v sekci PORTÁL ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMU.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Žďár nad Sázavou

další odstávky