Aplikace ISTAS_INFO na zákaznickém portále

Od 1. 7. 2007 nabízí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. svým zákazníkům prostřednictvým zákaznického portálu novou internetovou aplikaci ISTAS_INFO.  

Tato aplikace nabízí zákazníkovi souhrn praktických informací :

  • přehled odběrných míst zákazníka
  • historii uzavřených smluv i aktuální smluvní ujednání pro zvolené odběrné místo
  • přehled provedených odečtů na odběrném místě, včetně grafů vývoje spotřeby
  • přehled měřidel osazených na odběrném místě
  • přehled vystavených faktur a záloh pro odběrné místo
  • přehled provedených/neprovedených úhrad faktur a záloh pro odběrné místo
  • ostatní ekonomické informace související se službami (dodávka pitné vody, odvádění odpadních vod)

Také je možné prostřednictvím aplikace elektronicky žádat například o změnu zálohy nebo způsobu placení. V aplikaci je zahrnut online help, informace je možno tisknout nebo exportovat do souborů ve formátu MS Word, MS Excel nebo PDF.

Přihlašovací údaje jsou vytištěny na faktuře za vodné a stočné, přihlášení k zákaznickému portálu je možné pomocí tlačítka Zákaznický portál v příslušné divizi v pravém sloupci těchto stránek. Pokud chcete začít používat zákaznický portál již nyní a ještě nemáte vyúčtování vodného a stočného, kontaktujte prosím naše zákaznické oddělení na tel. 515 282 567. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky