Archiv aktualit

1 2   Následující   ››

Díky daru VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., má znojemská nemocnice nový přístroj

Nemocnice Znojmo pořídila na hematologicko-transfúzní oddělení pulsní oxymetr. Přispěl k tomu finanční dar VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Znojmo.   

 

Informace pro veřejnost - nádrž Vranov

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., provozuje infrastrukturu, jejíž součástí je mj. i vodárenský odběr z víceúčelové nádrže Vranov. Tento zdroj povrchové vody pro výrobu pitné vody slouží pro více než 80 tis. obyvatel v krajích Vysočina a Jihomoravském a má stanovena ochranná pásma rozhodnutím vodoprávního úřadu (Okresního úřadu Znojmo).    

 

Cena za vodné a stočné pro rok 2016

 

Informace pro spotřebitele

Dne 1. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zák. č. 378/2015 Sb.). Touto změnou je spotřebiteli umožněno řešit s poskytovatelem služeb reklamační spory nově i mimosoudní cestou.  

 

Obyvatelé Znojemska se dočkali kvalitnější vody

Znojmo – Kvalitnější pitná voda začíná v těchto dnech proudit z kohoutků u více jak 50 tisíc obyvatel a firem na Znojemsku. Do zkušebního provozu byla totiž po rozsáhlé rekonstrukci uvedena úpravna vody ve Znojmě, která během jednoho roku vyrobí téměř 3 mil. m 3 pitné vody.  

 

Rekonstrukce ÚV Znojmo si vyžádá 450 mil. Kč

V dubnu 2013 byly zahájeny práce na rekonstrukci úpravny vody Znojmo, páteřních vodovodních řadů a dalších objektů. Provedené rekonstrukce povedou k optimálnímu provozování vodovodní sítě.  

 

Sdělení zákazníkům

 

Rekonstrukce ÚV Znojmo 2010

 

Nové kanalizační poklopy se znakem města Znojma

 

Únorové setkání na znojemské ČOV

 

Fotografická soutěž - uzávěrka se blíží

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo pořádá již 4. ročník fotografické soutěže, jejíž letošní téma zní "Voda je život". Vítězové soutěže získají hodnotné cena a každoročně jsou nejlepší zaslané fotografie vystaveny ve vodojemu na náměstí Republiky ve Znojmě během Znojemského historického vinobraní. Ještě se můžete zúčastnit i Vy!   

 

Sdělení zákazníkům - kontroly spotřeby vody

 

Změna plateb prostřednictvím SIPO

 

Cena vodného a stočného 2010

Cena vodného a stočného ve Svazku Znojemsko vzroste meziročně bez DPH pouze o 0,50 Kč, tedy o 0,9%. V konečné ceně pro spotřebitele včetně DPH se ale ještě projeví nárůst DPH o 1%.  

 

Oprava vodovodu III.tlakového pásma města Znojma v ulici Kovářská

 

Výstava fotografií ve vodojemu náměstí Republiky

 

Dozorčí rada

Dne 6. 8. 2009 na zasedání dozorčí rady společnosti se uskutečnila volba předsedy a dvou místopředsedů dozorčí rady. Do funkce předsedy dozorčí rady byl opětovně zvolen pan Miloš Mašek , 1. místopředsedou RSDr. Jiří Vlach  a 2. místopředsedou  Ing. František Sivera.  

 

Nové ceny vodného a stočného ve Svazcích Znojemsko a Hodonicko pro rok 2009

Od 1.1.2009 jsou ve Svazcích Znojemsko a Hodonicko platné nové ceny vodného a stočného pro rok 2009.  

 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Horní náměstí

V důsledku stavby úprav povrchů Horního a Václavského náměstí ve Znojmě byly zahájeny také práce na rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů uložené pod terénem obou náměstí a přilehlých ulic.  

 

Dokončena II.etapa stavby „Splašková kanalizace Kuchařovice, Suchohrdly"

21. 11. 2008 proběhla kolaudace stavby II.etapy splaškové kanalizace v obcích Kuchařovice a Suchohrdly. I.etapa této stavby byla zkolaudována v lednu 2003, přičemž na dotační finanční prostředky pro II. etapu se čekalo do září letošního roku, kdy byly přiděleny dotace z Ministerstva zemědělství ČR. Realizace výstavby II.etapy splaškové kanalizace tedy probíhala od září 2007 do října 2008.  

 

Rekonstrukce ÚV Znojmo

Zahájení projekčních prací na akci "Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo".  

 

Dokončena výměna šoupátek v hrázi znojemské přehrady

Akce "Výměna šoupátek na odběrných objektech VD Znojmo" je ukončena, dílo je uvedeno do provozu.  

 

Aplikace ISTAS_INFO na zákaznickém portále

Od 1. 7. 2007 nabízí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. svým zákazníkům prostřednictvým zákaznického portálu novou internetovou aplikaci ISTAS_INFO.  

 

Ekologický dopad budovaných dešťových nádrží

Jistě nebudeme daleko od pravdy s tvrzením, že každý občan města Znojma nějak pocítil na vlastní kůži probíhající práce na stavbě Rekonstrukce kanalizace města Znojma,  ale již málokdo ví, že součástí stavby je i výstavba dvou obrovských dešťových nádrží ve Znojmě v lokalitě Léry a v  Dobšicích za Sokolovnou.  

 

Provozujeme již 870 km sítí

VAS a.s. divize Znojmo k 31. březnu 2007 provozuje již 630 km vodovodní sítě (z toho 577,5 km Svazek VaK Znojemsko) a 243 km kanalizační sítě (z toho 233,1 km Svazek VaK Znojemsko).  

 
1 2   Následující   ››

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

Dobšice

další odstávky