Čištění kanalizace

Objednávání čistění kanalizace lze provést:

  • telefonicky:515 222 998, 739 342 100
  • e-mailem:maresova@vaszn_cz
  • faxem:515 269 206
  • osobně:na adrese Čistírna odpadních vod Znojmo ,
  • Dobšice u Znojma, ulice Dyjská 241

Při objednávání je nutno uvést jméno, příjmení, bydliště, číslo domu, telefonní číslo objednatele. Pro čistění kanalizace je nutno uvést o jakou kanalizaci se jedná, případně průměr a délku potrubí.

U fyzických osob nejsou vyžadovány písemné objednávky, u právnických osob ano. Objednávky jsou přikládány k faktuře. Při objednávání zakázek jsou zákazníkům poskytovány i bližší informace o přibližné ceně zakázky.

Na základě přijaté objednávky je naplánován výkon, který je do 14 dnů vyfakturován dle platného ceníku.


civuz.jpg

VAS, a. s. divize Znojmo má k dispozici dva kombinované kanalizační vozy: CASK 13 na podvozku Tatra 815 s objemem kalového prostoru 7,5 m3 a vozidlo MERCEDES - BENZ s objemem kalového prostoru 5 m3.

Obě dvě vozidla jsou schopna čistit kanalizaci, kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí.K tomu jsou vybavena nádrží na vodu o objemu 5 m3, resp. 6 m3.
Je možné nasazení obou dvou vozidel najednou, pokud si to situace vyžádá.

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky