Díky daru VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., má znojemská nemocnice nový přístroj

Nemocnice Znojmo pořídila na hematologicko-transfúzní oddělení pulsní oxymetr. Přispěl k tomu finanční dar VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Znojmo.   

Pulsní oxymetr se používá u pacientů hematologicko-transfúzního oddělení k měření saturace hemoglobinu arteriální krve kyslíkem (označuje se jako SpO2) a dále měří srdeční tepovou frekvenci. Výsledky měření poskytují významnou informaci o stavu transportu kyslíku do tkání, a přístroje proto nacházejí své uplatnění téměř ve všech lékařských oborech. Za informaci určitě stojí i skutečnost, že na divizi Znojmo aktuálně evidujeme šest čestných dárců, kteří za sebou mají již více než čtyřicet odběrů krve! Toto dobrovolné dárcovství si zaslouží obdiv a uznání.

Mgr. Ivana Večeřová, sekretariát ředitele divize Znojmo

VAS znojemské nemocnici na pořízení přístroje přispěla 50 tisíci korunami_1.jpgHavárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky