Dokončena výměna šoupátek v hrázi znojemské přehrady

Akce "Výměna šoupátek na odběrných objektech VD Znojmo" je ukončena, dílo je uvedeno do provozu.  

Na konci června letošního roku byla dodavatelem akce dokončena dlouho připravovaná stavba, která spočívala ve výměně provozních uzávěrů na odběrných objektech vodního díla Znojma – viz.foto. V současné době provozovatel tj. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s. divize Znojmo má uzávěry do potrubí plně pod kontrolou a může ze dvou výškových úrovní podle aktuelní kvality vody ve vodní nádrži regulovat odběr surové vody. Tato akce přispěje ke zkvalitnění výroby pitné vody a ke zvýšení bezpečnosti provozu objektu.

Image

 

Základní údaje akce:

 

Investor: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno

Náklady: 3,321 mil. Kč (s DPH)

Termín realizace: 1.3.2008 - 25.06.2008

Projektant: AQUAS vodní díla, s.r.o. Brno

Dodavatel stavby: AQUAS vodní díla, s.r.o. Brno

Stavební dozor: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno Dodavatel armatur: HAWLE ARMATURY, s.r.o. 

Havárie v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

všechny havárie

Odstávky v divizi

V současné době není hlášena žádná událost.

další odstávky